Historie Finské sauny

O finské sauně

Finská sauna je místností či menším stavením, které se vytápí a slouží k saunování. Důležitou součástí sauny jsou saunová kamna, kterými se místnosti či stavení vytápí na teplotu mezi 60 – 100oC (někdy i více).

Saunování má mnohé pozitivní účinky na fyzické i psychické zdraví. Pohoda člověka je podpořena i dřevem obloženým interiérem, který působí uklidňujícím dojmem.

Název „finská sauna“ není náhodný. Moderní sauny se vyvinuly právě ve Finsku. S touto severskou zemí jsou dodnes sauny nejvíce spjaté.

Stručně z historie finské sauny

Úplný prapůvod sauny najdeme už v pravěku a více se saunování rozšiřuje ve středověku. První záznamy o sauně se objevují kolem 11. století. Tehdejší sauny se od těch finských, které známé dnes, lišily, a to i v samotném Finsku. Nejdříve vznikly tzv. „kouřové sauny“. Právě ve Finsku se saunování velmi ujalo a začalo se šířit v podobě veřejných saun. Později byla kouřová zařízení nahrazená horkovzdušnými.

Finové si saunování zamilovali. Sauny byly v každé vesnici a lidé se v nich nescházeli jen za účelem relaxace, ale probíhala v nich i rozmanitá jednání.

Až po první světové válce, kdy Finové uspěli na olympijských hrách, se finské sauny dostaly více do povědomí obyvatel dalších zemí. Postupně si lidé finské sauny oblíbili a začalo jich masivně přibývat.

Pokud byste cestovali Finskem, zjistíte, že stále jde o „zemi saun“. Najdete jich tu velké množství. Menší sauny jsou součástí bytů, ale typickou finskou saunu si můžeme představit jako chatu u jezera.

První moderní sauna v České republice vznikla roku 1936 a o dva roky později byla zpřístupněná první sauna určené sportovcům.